Deň materských škôl

Materské školy na Slovensku už 5 rokov oslavujú svoj deň 4.novembra. Tento deň sa stal významným medzníkom v dejinách predškolskej výchovy

Ujo Doremino

Dňa 28.10.2019 nás navštívilo divadlo Theátrum z Rožňavy. Nebol to nikto iný ako ujo Doremino a jeho pomocníčka Heligóna, ktorí zábavnym spôsobom

Jesenné tvorenie

Tohtoročne krásne jesenné počasie využívali deti našej MŠ aj na to, aby sa zásobili prírodninami z blízkeho okolia. V zberných

Dopraváčik

Doprava je neodmysliteľnou súčasťou každého človeka. S dopravnými situáciami v cestnej premávke  sa stretávajú aj deti MŠ. V jeden krásny jesenný deň sa