Pedagogickí zamestanci

Učiteľky:

Jana Baníková Lýdia Mičeková
Mária Bindasová Mgr. Mária Miňová
Mgr. Jana Boháčová Bc. A. Mlejová
Daniela Ferencová Mgr. Michaela Oravcová
Lenka Hanudeľová Anna Tóthová
Júlia Jenčková Anna Vasiľová
Terézia Krištanová Mgr. Helena Vasiľová
Mgr. Eva Kudziová Dagmar Vrábelová
Darina Mičeková Daniela Žoncová