Pedagogickí zamestnanci

Učiteľky:

Jana Baníková Bc. Alena Mlejová
Mária Bindasová Mgr. Michaela Oravcová
Mgr. Jana Boháčová Anna Tóthová
Lenka Hanudeľová Anna Vasiľová
Júlia Jenčková Mgr. Helena Vasiľová
Mgr. Eva Kudziová Mgr. Antónia Vardžiková
Mgr. Emília Maščuková Dagmar Vrábelová
Lýdia Mičeková Mgr. Mária Rácová
Mgr. Mária Miňová Bc. Zuzana Isáková