Pedagogickí zamestanci

Učiteľky:

Jana Baníková Bc. Alena Mlejová
Mária Bindasová Mgr. Michaela Oravcová
Mgr. Jana Boháčová Anna Tóthová
Lenka Hanudeľová Anna Vasiľová
Júlia Jenčková Mgr. Helena Vasiľová
Mgr. Eva Kudziová Mgr. Antónia Vardžiková
Mgr. Emília Maščuková Dagmar Vrábelová
Lýdia Mičeková Daniela Žoncová
Mgr. Mária Miňová