Pedagogickí zamestanci

Učiteľky:

Jana Baníková Lýdia Mičeková
Mária Bindasová Mgr. Mária Miňová
Mgr. Jana Boháčová Bc. A. Mlejová
Lenka Hanudeľová Mgr. Michaela Oravcová
Júlia Jenčková Anna Tóthová
Mgr. Eva Kudziová Anna Vasiľová
Mgr. Emília Maščuková Mgr. Helena Vasiľová
Darina Mičeková Dagmar Vrábelová
Daniela Žoncová