Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin.

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že prevádzka MŠ bude pre nahlásené deti od 01.08.2022-31.08.2022.Zoznamy detí nájdete na nástenke pri riaditeľni MŠ ako

Rozlúčka budúcich prváčikov

23.júna2022 sa v materskej škole konala veľká udalosť. S celou materskou školou – s pani riaditeľkou, pani zástupkyňou, pani učiteľkami, pani kuchárkami, pani

Strašiak Rudo

Celý dvor sa ozýval spevom, hudbou a smiechom, nechýbal tanec a samozrejme dobrá nálada. Svojim programom nás navštívil Strašiak Rudo

Lesná pedagogika

Lesná pedagogika Dňa 10.6.2022 sa v priestoroch školského dvora uskutočnila akcia pre 5-6 ročné deti s názvom Lesná pedagogika. Lesníci