Karneval

Tohtoročný karneval sa uskutočnil dňa 17.1.2020 v CVČ. Tanečný parket zaplnili jedinečné masky, ktoré pod taktovkou uja Ľuba tancovali a zabávali sa.

Malé víťazstva veľkých detí

Dňa 16.12.2019 sa stretli deti z tried 7,4,5 na školskom dvore. Pozvali si ich deti z triedy Stonožiek, aby si spoločne zašportovali

Predškoláci v ZŠ Juh

Dňa 10.12.2019 sa deti z tried 4,5,7 zúčastnili vianočnej akadémie  a tvorivých dielní v ZŠ Juh. Po krásnom programe si spolu s Mikulášom

Zábavné dopoludnie s Usmievankou

Usmievanka prišla so Zvedavčekom do našej MŠ dňa 3.12.2019.Spievalo sa tancovalo, staval sa snehuliak, miesilo sa cesto a piekli sa medovníky,