Deň MŠ

Všetky materské školy v našom meste sa zapojili do osláv Dňa materských škôl. Dopoludnia sme sa všetci stretli pred AOC

Vranovské medové dni

Nie nadarmo sa často používa prirovnanie: usilovný ako včielka…O tom, že je to naozaj pravda sme sa dozvedeli na prednáške

Šarkaniada lienok

Pekné jesenné  počasie vylákalo 26. októbra lienky z triedy č. 2 na blízky  sídliskový kopec, aby si vyskúšali, ako lietajú ich 

Cesta nie je ihrisko

Dňa 14.12.2021 sa v našej materskej škole uskutočnila dopravná akcia pre 5-6 ročné deti   s názvom ,,Cesta nie je ihrisko“. Deti