Trieda č.5 ježkovia 4-5 ročné

Učiteľky:

Mária Bindasová
Mgr. Mária Miňová


Bačik Adrián
Bérešová Diana
Borošová Emma
Butkovský Dárius
Džavoronok Matúš

Ferko Marián Bryan
Harvanová Juliana
Karchňaková Nela
Karkošiaková Ema
Magura Mateo

Makó Marko
Marčišinová Tamara
Miček Miroslav
Radvanský Patrik
Šuflita Richard
Tóthová Liana
Tovcimák Adam
Trella Peter
Turcovská Tamia
Vojtek Samuel