Trieda č.6 včielky 4-5 ročné

Učiteľky:

Lenka Hanudeľová
Lýdia Mičeková


Činčerová Kristína
Drobňáková Tamina
Dudášová Dáša
Exenberger Filip

Ferko Bryan Marián
Hladeková Sabína
Ivančin Peter

Kitková Katarína
Lenártová Anna

Mach Eliáš
Ocilková Ema
Ondušková Ela
Štec Samuel
Štecová Sofia
Titko Šimon
Truchan Tobias
Železkov Šimon