Trieda č.8 motýliky 5-6 ročné

Učiteľky:

Mgr. Emília Maščuková
Mgr. Michaela Oravcová


Bačik Adrián
Berka Adam
Hančák Erik
Horvátová Katrin
Husáková Vanesa
Kotľár Maroš
Kotľárová Alexandra

Magura Mateo

Roháč Filip
Šestáková Janka
Šestáková Lenka
Šuflita Richard
Trella Peter
Vilenik Dušan
Vrábelová Sofia