Trieda č.4 kačičky 3-4 ročné

Učiteľky:

Bc. Alena Mlejová
Mgr. Emília Maščuková


Bajbárová Kristína
Begeni Tea
Činčerová Kristína

Demčáková Mia
Dudášová Dáša
Flórková Lívia
Harvan Tomáš
Hládeková Sabína
Hreha Oliver
Chovancová Vanessa

Ivančin Peter
Kitková Karolína
Kvietok Lukáš
Lazor Viktor

Liskovská Eliška
Mihoč Matúš
Ocilková Ema
Ondušková Ela
Tatarka Matias