Zápis detí do MŠ pre šk. rok 2023/2024

Dvojka dokorán

27. marca 2023 bol upršaný pondelok. Všetci predškoláci z našej materskej školy mali aj napriek počasiu veľkú radosť. Tešili sa, že

Hudobný folklór

Dňa 23.3.2023 navštívil našu materskú školu pán Stanislav Gaľa. Oboznámil nás s tradičným krojom a hudobným folklórom v podobe ľudových hudobných nástrojov, ako

Darujte 2% svojim deťom

Milí rodičia a priatelia, nenechajte prepadnúť 2% zo svojich daní, darujte ich deťom. Finančné prostriedky budú použité na zveľadenie MŠ.