Peťo a drak

Ujo Ľubo známy našim škôlkárom ani tentokrát  nesklamal. Vďaka nemu sme mali poučné a zábavné dopoludnie a to  dňa 19.11.  Svojimi pesničkami

Výchovný koncert „Očová,Očová“

Dňa 12.11.2019 medzi našich škôlkárov zavítal Anton Budinský . Vo svojom výchovnom koncerte predvádzal  deťom  archaické hudobné nástroje ako fujara,

Poviem Ti básničku, pre deduška a babičku

S takýmto názvom sa uskutočnil už 2. ročník  súťaže  v prednese poézie pre deti MŠ, ktorú zorganizovala Hornozemplínska  knižnica. Našu MŠ reprezentovali

Deň materských škôl

Materské školy na Slovensku už 5 rokov oslavujú svoj deň 4.novembra. Tento deň sa stal významným medzníkom v dejinách predškolskej výchovy