Výchovný koncert „Očová,Očová“

Dňa 12.11.2019 medzi našich škôlkárov zavítal Anton Budinský . Vo svojom výchovnom koncerte predvádzal  deťom  archaické hudobné nástroje ako fujara,

Poviem Ti básničku, pre deduška a babičku

S takýmto názvom sa uskutočnil už 2. ročník  súťaže  v prednese poézie pre deti MŠ, ktorú zorganizovala Hornozemplínska  knižnica. Našu MŠ reprezentovali

Deň materských škôl

Materské školy na Slovensku už 5 rokov oslavujú svoj deň 4.novembra. Tento deň sa stal významným medzníkom v dejinách predškolskej výchovy

Ujo Doremino

Dňa 28.10.2019 nás navštívilo divadlo Theátrum z Rožňavy. Nebol to nikto iný ako ujo Doremino a jeho pomocníčka Heligóna, ktorí zábavnym spôsobom