Krúžková činnosť


Krúžok anglického jazyka

Angličtina hýbe nielen svetom, ale aj našou škôlkou, kde tento školský rok opäť „spíkuje“ 32 detí. Vyučovanie angličtiny sa realizuje dvakrát do týždňa,  v stredu a vo štvrtok, pričom deti sú rozdelené do troch skupín a výučba trvá 30 minút. Hlavným zámerom krúžku je naučiť deti základné slová a jednoduché vety v cudzom jazyku hravou formou, ale aj premýšľať v novom jazyku tak, že musia reagovať na anglickú otázku aj adekvátnou anglickou odpoveďou. Pravidelným vystavovaním angličtine sa neučia vedome dodržiavať gramatické štruktúry, ale prirodzene im rozumieť a vycítiť svoju odpoveď. Základnými metódami vyučovania sú piesne, práca s obrázkami, počúvanie nahrávok v anglickom jazyku, hry, hádanky, prípadne dramatizácia a tanec. Okrem toho sa v rámci stretnutí učíme i nenáročné anglické básničky, rýmovačky i pesničky, ktoré deťom logicky približujú nový jazyk. V závere stretnutia si deti utvrdzujú poznatky v pracovných listoch, ktoré sú postavené nielen na vymaľovaní  a priraďovaní obrázkov, ale aj na rôznych cvičeniach na jemnú motoriku. Lekcie sú zamerané na témy príbuzné deťom, a to od farieb, čísel, členov rodiny, hračky, zvieratká, po časti tela, ale aj počasie, oblečenie, obľúbené jedlá, a iné. Na konci každej lekcie si deti zopakujú nové znalosti cez príbeh postavený na slovnej zásobe z danej lekcie. Hodiny ponúkajú široké spektrum podnetných a zábavných aktivít, aby išlo učenie s ľahkosťou a radosťou. Deti sú veľmi šikovné, pracovité, z novej aktivity majú radosť a ich záujem o angličtinu je výrazný, čím sa postupne ukazujú prvé výsledky.

Vedie: Mgr. Ľubomíra Magurová, lektorka anglického jazyka

Krúžok angličtiny

Čo všetko dokážem po 1. lekcii:

1. Vieme sa pozdraviť, predstaviť, povedať ako sa máme, poďakovať, vyjadriť pocity:

 • HELLO – ahoj
 • HELLO TEACHER! – ahoj, pani učiteľka
 • GOODBYE / BYE-BYE – dovidenia
 • MY NAME IS…- volám sa
 • I´M FROM SLOVAKIA – som zo Slovenska.
 • I´M HAPPY! – som šťastný
 • I´M SAD! – som smutný
 • I´M FIVE/ SIX – mám 5 rokov / 6 rokov
 • THANK YOU – ďakujem
 • YES – áno
 • NO – nie

2. Vieme reagovať na inštrukcie/ otázky:

 • SIT DOWN, PLEASE – sadni si, prosím
 • STAND UP, PLEASE – postav sa, prosím
 • TURN AROUND – otoč sa
 • CLAP YOUR HANDS – tleskni rukami
 • WAVE YOUR HANDS – zamávaj rukami
 • WHAT´S YOUR NAME? – Ako sa voláš?
 • HOW OLD ARE YOU? – Koľko máš rokov?
 • WHAT IS IT? – čo je to?
 • WHAT´S YOUR FAVOURITE COLOUR? – Aká je tvoja obľúbená farba?

3. Vieme rozlíšiť osoby:

 • GIRL – dievča
 • BOY – chlapec
 • TEACHER – učiteľka

 NOVEMBER

Téma: HOUSE

V mesiaci november sme sa naučili pomenovať jednotlivé izby:

 • HOUSE – dom
 • KITCHEN – kuchyňa
 • LIVING ROOM – obývačka
 • BEDROOM – spálňa
 • BATHROOM – kúpeľňa

Deti vedia reagovať na nové otázky:

 • „What´s your favourite room?“  (ktorá je tvoja obľúbená izba?)
 • „Have you got brother/ sister / Granny?“ – yes/ no

              (máš brata/ sestru/ babku?)

 • „What´s his / her name? (ako sa volá?)

Naučili sme sa novú pieseň:

MY FAMILY´S HERE

 (v mojom domčeku môžeš vidieť moju maminu/ocina/sestru…., ako sa tu so mnou hrá)

In my house, you can see

my mummy´s here to play with me.

In my house, you can see,

my daddy´s here to play with me.

In my house, you can see,

my sister´s here to play with me.

In my house, you can see,

my brother´s here to play with me.

In my house, you can see,

my granny´s here to play with me.

In my house, you can see,

my grandpa´s here to play with me.

Naučili sme sa novú básničku:

                              HAPPY FAMILY

                             We are happy family,                        (my sme šťastná rodinka)

           we are happy house you see.            (sme šťastný domček, ktorý vidíte)

                          Mummy´s in the kitchen,                     (maminka je v kuchyni)

                          Daddy´s in the bedroom,                         (ocko je v spálni)

                          Sister´s in the living room,                    (sestra je v obývačke)

                          Brother´s in the bathroom.                       (brat je v kúpeľni)

Vieme počítať už do dvadsať:

 • ELEVEN –  jedenásť
 • TWELVE – dvanásť
 • THIRTEEN – trinásť
 • FOURTEEN – štrnásť
 • FIFTEEN – pätnásť
 • SIXTEEN – šestnásť
 • SEVENTEEN – sedemnásť
 • EIGHTEEN – osemnásť
 • NINETEEN – devätnásť
 • TWENTY – dvadsať

+ opakujeme čísla, farby, family

Spoločnými silami zbierame vedomosti a zatiaľ nám to ide v tomto náročnom období vynikajúcoJ

Big red train
I am ready to play
Body song
Touch your eyes song
Good morning
Clothes song

Apríl

Wheather

Máj

Rabbit