Warning: Use of undefined constant get_product_search_form - assumed 'get_product_search_form' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/do1287400/www_root/wp-content/themes/vw-kids/template-parts/header/middle-header.php on line 26

Krúžková činnosť


Krúžok anglického jazyka

Angličtina hýbe nielen svetom, ale aj našou škôlkou, kde tento školský rok opäť „spíkuje“ 32 detí. Vyučovanie angličtiny sa realizuje dvakrát do týždňa,  v stredu a vo štvrtok, pričom deti sú rozdelené do troch skupín a výučba trvá 30 minút. Hlavným zámerom krúžku je naučiť deti základné slová a jednoduché vety v cudzom jazyku hravou formou, ale aj premýšľať v novom jazyku tak, že musia reagovať na anglickú otázku aj adekvátnou anglickou odpoveďou. Pravidelným vystavovaním angličtine sa neučia vedome dodržiavať gramatické štruktúry, ale prirodzene im rozumieť a vycítiť svoju odpoveď. Základnými metódami vyučovania sú piesne, práca s obrázkami, počúvanie nahrávok v anglickom jazyku, hry, hádanky, prípadne dramatizácia a tanec. Okrem toho sa v rámci stretnutí učíme i nenáročné anglické básničky, rýmovačky i pesničky, ktoré deťom logicky približujú nový jazyk. V závere stretnutia si deti utvrdzujú poznatky v pracovných listoch, ktoré sú postavené nielen na vymaľovaní  a priraďovaní obrázkov, ale aj na rôznych cvičeniach na jemnú motoriku. Lekcie sú zamerané na témy príbuzné deťom, a to od farieb, čísel, členov rodiny, hračky, zvieratká, po časti tela, ale aj počasie, oblečenie, obľúbené jedlá, a iné. Na konci každej lekcie si deti zopakujú nové znalosti cez príbeh postavený na slovnej zásobe z danej lekcie. Hodiny ponúkajú široké spektrum podnetných a zábavných aktivít, aby išlo učenie s ľahkosťou a radosťou. Deti sú veľmi šikovné, pracovité, z novej aktivity majú radosť a ich záujem o angličtinu je výrazný, čím sa postupne ukazujú prvé výsledky.

Vedie: Mgr. Ľubomíra Magurová, lektorka anglického jazyka

Number song
Hello song
Colours song
Big red train
My family’s here
I´m ready to play
Body song
Good morning song
Touch your eyes