Rodičovské združenie


Zloženie výkonného výboru Rodičovského združenia
pri MŠ  Ulica 1. mája 1227,
vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2021/2022

Výkonný výbor Rodičovského združenia má 7 členov.

Predseda:

Mgr. Mária Drábiková

Podpredseda: 

Adriana Mačejovská

Pokladník:

Veronika Kozlovská

Členovia:


Sekerová Mária
Radvanská Jana
Ocilková Viera
PaedDr. Bezeková