Rodičovské združenie


Zloženie výkonného výboru Rodičovského združenia pri MŠ 
Ulica 1. mája 1227, vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2022/2023
Výkonný výbor Rodičovského združenia má 7 členov.

Predseda:

Ing. Daniela Pavlíková

Podpredseda: 

Helena Kozlovská

Pokladník:

Ing. Veronika Kozlovská

Členovia:


Rudyová Anna
Mgr. Radvanská Jana
Ocilková Viera
PaedDr. Bezeková Jana