Rodičovské združenie


Zloženie výkonného výboru Rodičovského združenia pri MŠ 
Ulica 1. mája 1227, vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2023/2024
Výkonný výbor Rodičovského združenia má 7 členov:

Predseda:

Ing. Daniela Pavlíková

Podpredseda: 

Alexandra Korytková

Pokladník:

Ing. Veronika Kozlovská

Členovia:


Rudyová Anna
Ivana Čikotová
Ocilková Viera
Soňa Vrábelová