Jesenná Makovička

Jesenné lúče slniečka nás hladkali po líčkach pri zdolávaní úloh, ktoré nám opäť nachystala naša “ Makovička“. Pripravila nám jesenné

Zumba s kačičkami

V piatok dňa 27.09.2019 sa stretli naši predškoláci z tried kačičiek, ježkov a stonožiek na školskom dvore, kde sme si užívali jesenné slnečné