Veľká olympiáda s Makovičkou


V piatok 31.5.2024 sa všetky deti stretli na školskom dvore, aby oslávili svoj sviatok Medzinárodný deň detí detskou olympiádou – Makovička športuje. Po slávnostnom úvode čakali na deti nové a zaujímavé pohybové a súťaživé hry. Po slávnostnom závere ukončenia olympijských hier boli deti odmenené detskou olympijskou medailou, zdravou odmenou a balíčkom k svojmu sviatku.