Usmievanka deťom


V stredu, 5. júna deti z našej materskej školy opäť rozospievala naša známa Usmievanka. Deti si znova dobre spoločne zaspievali a zatancovali nielen s ňou, ale aj s jej kamarátom Zvedavkom. Na záver pekného predstavenia čakalo na deti prekvapenie – bublifuková šou.