Olympiáda v SŠI


V utorok 28. mája sa deti z triedy Kačičky zúčastnili športovej olympiády v Spojenej škole internátnej vo Vranove nad Topľou. Tu boli pripravené rôzne športové úlohy, ktoré deti absolvovali spolu s deťmi zo SŠI. Na pomoci im boli dobrovoľníci z Gymnázia vo VT. Deti si vyskúšali jazdu na kolobežke, prenášanie lopty vo dvojiciach, skákanie cez prekážky a rôzne iné disciplíny, ktoré naše deti hravo zvládli. V príjemnom prostredí školského areálu deťom dobre padlo malé občerstvenie. Počasie bolo prekrásne, a tak sme prežili príjemné, veselé dopoludnie. Deti odchádzali s peknými zážitkami, čokoládovou medailou a milým malým darčekom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!