Sláviček 2024


Dňa 23. mája 2024 sa všetky deti stretli v triede včielok, kde bola pre nich pripravená pekná celoškolská akcia. Konala sa tu prehliadka spevu ľudovej piesne v podaní detských interprétov, zastúpených z každej triedy MŠ, s názvom Sláviček 2024.