Jarná Makovička


Hneď v pondelok ráno, keď sa na oblohe objavilo slniečko, sme vedeli, že sa naša jarná Makovička vydarí. Po nástupe, pozdrave a speve hymny sme sa opäť každá trieda vybrali na stanovištia, kde nás už čakali nové úlohy, ktoré si pre nás pripravili pani učiteľky. Mnohé z nich pozostávali z rôznych prekážkových dráh, ktoré sme prekonávali ako zvieratká, alebo vtáčiky v lese. Ďalšie hry boli súťaživé, kde sme sa zahrali napr. na ,,Zajaca na šibačke“ ,či ,,Kravičku Matildu“. A nakoniec sme si precvičili zručnosť rúk a nôh v nových loptových hrách. Vybehaní, precvičení sme na záver, po splnení všetkých stanovíšť dostali všetci zaslúženú zdravú odmenu – sladké jabĺčko