Legenda o Vranove


Dňa 28.4 2022 sa deti z tried 5-6 ročných detí / veveričky, motýliky a včielky/ zúčastnili  hudobno- vzdelávacieho predstavenia v MsDK Vranov n.T s názvom ,,Legenda o Vranove“. Zaujímavý príbeh, ktorý opisuje legendu o vzniku nášho mesta popretkávaný pesničkami, básničkami a obrázkami, sa deťom nielenže veľmi páčil, ale pomocou neho sa naučili o Vranove mnoho nových zaujímavých informácii.