Lesná zver očami detí


Dňa 25.3.2022 sa triedy Motýlikov a Veveričiek zúčastnili, chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí za rok 2021/2022 v CVČ vo Vranove nad Topľou. Získali sme nové informácie v tejto oblasti a mali sme možnosť vidieť trofeje mnohých zvierat z našich lesov. Poľovnícky zväz pri tejto príležitosti vyhlásil výtvarnú súťaž pod názvom, “ Lesná zver očami detí“  do ktorej prispeli svojimi prácami aj naši predškoláci. V kategórii MŠ 1. miesto vyhrala Juliana Bielavská z triedy Motýlikov. Srdečne blahoželáme!