Mikuláš medzi nami


Konečne nastala tá chvíľa na ktorú od rána deti netrpezlivo čakali. Stretli sme sa všetci na školskom dvore a čakali či aj k nám príde Mikuláš. Prišiel spolu s  nezbedným čertíkom. Príchod Mikuláša a čertíka  vyvolali na mnohých tváričkách úsmev ale aj drobnú slzičku.  Spev a tanec nás všetkých rozveselil  a napokon nechýbala ani  mikulášska nádielka.