Deň materských škôl


Ani tento rok sme si nezabudli pripomenúť deň MŠ. Tento sviatok sme oslávili trocha netradične pre opatrenia, ktoré musíme dodržiavať. Zhotovili  sme výstavku výtvarných  prác detí čím  sme podporili význam a poslanie MŠ. Túto našu myšlienku ocenili nielen rodičia našich detí ale aj verejnosť, nakoľko výstava týchto prác zdobí plot našej školy.