Jesenná Makovička


„Jeseň fúka do klobúka, nebudeme sedieť dnuká“- povedali sme si dnes
(22.10.2020) v našej MŠ, a pustili sa do plnenia športových aktivít z projektu
„Makovička športuje“. Napriek neľahkej situácií kvôli pandémií chýbal spoločný nástup všetkých tried, ako je to u nás zvykom, ale ani napriek tomu nám to neubralo na dobrej nálade a chuti si zašportovať. Deti z jednotlivých tried s radosťou zdolali pripravené stanovištia, kde ich na záver čakala zdravá odmena. Tento jesenný deň plný slniečka sme si navzájom užili, čo môžete vidieť aj na usmiatych tvárach vašich detičiek.