Tekvičkové popoludnie


Plánované tekvičkové popoludnie triedy lienok za účasti rodičov, sa kvôli opatreniam ohľadne pandémie COVID-19 zmenilo na „Tekvičkový víkend“. Spoločne s rodičmi usilovne pracovali, dlabali, rezali, maľovali, lepili, využili prírodniny a jesenné plody a samozrejme svoju fantáziu. A výsledok? Bolo sa na čo pozerať. V pondelok ráno lienky hrdo vykračovali so svojím  originálnym svetlonosom do MŠ. Výstavka vyzdobených tekvičiek potvrdila skutočnosť, že k nádhernému jesennému času  patria aj chvíle strávené v kruhu rodiny.