Výtvarná súťaž


Vo výtvarnej súťaži ,, Dobrý deň včielka!, organizovanej Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou, získala ocenenie Michaela Škovierová z triedy kačičiek pod vedením p.uč. Mgr. Emílie Maščukovej.