Uč sa,hýb sa,objavuj


Dňa 8.6.2022 sa 5-6 ročné detí z triedy č.1- veveričky, zúčastnili v mestskej telocvični   Športovo – poznávacej olympiády vranovských materských škôl s názvom: Uč sa, hýb sa, objavuj. Po spoločnom nástupe a privítaní, nasledovalo plnenie úloh na jednotlivých stanovištiach  s názvami: Stopy, Veselé písmenká, Hra na zrkadlo, Pozbieraj farebné krúžky, Olympijské kruhy,Vytvor pár (obrázok a tieň). Po splnení jednotlivých úloh, dostali deti pečiatku a na záver    po prekonaní všetkých stanovíšť a  slávnostnom ukončení olympiády aj diplom, medailu a sladkú odmenu. Na koniec akcie si všetky zúčastnené deti zatancovali na veselej diskotéke.