Hasiči v MŠ


Hasiči v MŠ

V utorok 7.6.2022  navštívili materskú školu hasiči z Hasičského a záchranného zboru SR  vo Vranove n.T. Cieľom návštevy bolo rozvíjať kognitívnu oblasť zo vzdelávacej oblasti Človek  a svet práce a zážitkovým učením priblížiť deťom profesiu hasičov. Do názorných ukážok boli zapojené aj deti. Mohli prezrieť a chytiť do ruky rôzne prístroje, ktoré hasiči bežne využívajú pri svojej práci. Bližšie si vyskúšali hasičské prilby, pozreli hasičské auto, jeho vnútro a deťom sa veľmi páčilo spustenie hasičskej sirény. Najväčšiu radosť deťom urobilo striekanie vody z hadice, ktorej kvapky vody v tomto horúcom období deti zároveň aj osviežili.

The gallery was not found!