Šarkaniada lienok


Pekné jesenné  počasie vylákalo 26. októbra lienky z triedy č. 2 na blízky  sídliskový kopec, aby si vyskúšali, ako lietajú ich  šarkany, ktoré si spoločne  vyrobili  so svojimi rodičmi.  „Hola hou, hola hou, letí šarkan oblohou…“ Výskotom, smiechom a  radosťou sa niesla celá šarkaniada. Nechýbali ani súťaže, kde si deti precvičili farby, pohotové reakcie a samozrejme beh so šarkanom . Oddychovú chvíľku vyplnili hrou s listami: “Kam sa schoval šarkan?“  Na záver si deti urobili v areáli MŠ výstavku šarkanov a okrem dobrej nálady  si odniesli za zvládnutie úloh medailu a sladkú odmenu.