Cesta nie je ihrisko


Dňa 14.12.2021 sa v našej materskej škole uskutočnila dopravná akcia pre 5-6 ročné deti   s názvom ,,Cesta nie je ihrisko“. Deti z triedy veveričiek, motýlikov a včielok si na troch stanovištiach zopakovali a upevnili poznatky z dopravnej výchovy, ktoré sa týkajú – základných pravidiel správania sa chodcov, cyklistov v cestnej premávke, správnej reakcii na dopravné značky, semafor a používania bezpečnostných prvkov v cestnej premávke. Zároveň si precvičili správnu koordináciu pohybov pri bicyklovaní a kolobežkovaní, tiež samostatnosť, rýchlosť a obratnosť v jednotlivých aktivitách. Všetkým deťom po zvládnutí úloh, právom patrí pochvala a diplom   za bezpečne zvládnutý dopravný deň v MŠ.