• Trieda č. 1

  Veveričky

  Učiteľky:
  Anna Vasiľová
  Mgr. Jana Boháčová
 • Trieda č. 2

  Lienky


  Učiteľky:
  Jana Baníková
  Daniela Žoncová
 • Trieda č. 3

  Slniečka

  Učiteľky:
  Anna Tóthová
  Mgr. Eva Kudziová
  Mgr. Helena Vasiľová
 • Trieda č. 4

  Kačičky

  Učiteľky:
  Daniela Ferencová
  Bc. Alena Mlejová
 • Trieda č. 5

  Ježkovia


  Učiteľky:
  Mária Bindasová
  Mgr. Mária Miňová
 • Trieda č. 6

  Včielky

  Učiteľky:
  Darina Mičeková
  Lenka Hanudeľová
 • Trieda č. 7

  Stonožky

  Učiteľky:
  Terézia Krištanová
  Júlia Jenčková
 • Trieda č. 8

  Motýle

  Učiteľky:                  Dagmar Vrábelová             Lýdia Mičeková                     Mgr. Michaela Oravcová             

Zloženie rady školy v školskom roku 2018/2019

Mesto Vranov nad Topľou ako zriaďovateľ MŠ na základe zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia RŠ konaného dňa 6. 03. 2016 berie na vedomie výsledky volieb a zloženie novej RŠ.
Zároveň potvrdzuje jej zriadenie na funkčné obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 7.03. 2016.

Predseda:

Darina Mičeková (zástupca pedagogických zamestnancov)

Podpredseda:

Anna Tóthová (zástupca pedagogických zamestnancov)

Členovia:

 

Mgr.Anna Karabová (zástupca zákonných zástupcov)
Smolák Marián (poslanec MsZ)
Bc. Blaščáková Jana (zástupca zákonných zástupcov)
Mgr. Eva Lenková (poslanec MsZ)
Mgr. Daniela Mokroluská (zástupca zriaďovateľa)
Mikuláš Némeš (zástupca zriaďovateľa)
Mgr. Zuzana Sotáková (zástupca zákonných zástupcov)
Milana Tarčinská  (zástupca nepedagogických zamestnancov)
PhDr. Katarína Trecáková (zástupca zákonných zástupcov)
Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.