Tekvičkové popoludnie

Plánované tekvičkové popoludnie triedy lienok za účasti rodičov, sa kvôli opatreniam ohľadne pandémie COVID-19 zmenilo na „Tekvičkový víkend“. Spoločne s rodičmi