Smelí záchranári

Dňa 22.11.2022 sa na školskom dvore stretli deti z triedy Ježkov a Lienok, aby si vyskúšali namáhavú, no nesmierne dôležitú prácu záchranárov.

Navštívil nás Ujo Ľubo

25. novembra 2022 navštívil našu materskú školu obľúbený Ujo Ľubo s novou pesničkovou rozprávkou ,,O neposlušných baciloch“. Deti si vypočuli

Poviem Ti báničku pre deduška a babičku

„Poviem ti básničku pre deduška a babičku“Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou usporiadala aj v tomto roku pri príležitosti mesiaca úcty k starším,

Divadielko Palculienka

Kde bolo, tam bolo, v jednej krajine žila žena, ktorá veľmi túžila po dieťatku. Čarodejnica jej prianie splnila a žena