• Trieda č. 1

  Veveričky

  Učiteľky:
  Anna Vasiľová
  Mgr. Jana Boháčová
 • Trieda č. 2

  Lienky


  Učiteľky:
  Jana Baníková
  Daniela Žoncová
 • Trieda č. 3

  Slniečka

  Učiteľky:
  Anna Tóthová
  Mgr. Eva Kudziová
  Mgr. Helena Vasiľová
 • Trieda č. 4

  Kačičky

  Učiteľky:
  Daniela Ferencová
  Bc. Alena Mlejová
 • Trieda č. 5

  Ježkovia


  Učiteľky:
  Mária Bindasová
  Mgr. Mária Miňová
 • Trieda č. 6

  Včielky

  Učiteľky:
  Darina Mičeková
  Lenka Hanudeľová
 • Trieda č. 7

  Stonožky

  Učiteľky:
  Terézia Krištanová
  Júlia Jenčková
 • Trieda č. 8

  Motýle

  Učiteľky:                  Dagmar Vrábelová             Lýdia Mičeková                     Mgr. Michaela Oravcová             

Krúžková činnosť


Krúžok anglického jazyka

Angličtina hýbe nielen svetom, ale aj našou škôlkou, kde tento školský rok opäť „spíkuje“ 32 detí. Vyučovanie angličtiny sa realizuje dvakrát do týždňa,  v stredu a vo štvrtok, pričom deti sú rozdelené do troch skupín a výučba trvá 30 minút. Hlavným zámerom krúžku je naučiť deti základné slová a jednoduché vety v cudzom jazyku hravou formou, ale aj premýšľať v novom jazyku tak, že musia reagovať na anglickú otázku aj adekvátnou anglickou odpoveďou. Pravidelným vystavovaním angličtine sa neučia vedome dodržiavať gramatické štruktúry, ale prirodzene im rozumieť a vycítiť svoju odpoveď. Základnými metódami vyučovania sú piesne, práca s obrázkami, počúvanie nahrávok v anglickom jazyku, hry, hádanky, prípadne dramatizácia a tanec. Okrem toho sa v rámci stretnutí učíme i nenáročné anglické básničky, rýmovačky i pesničky, ktoré deťom logicky približujú nový jazyk. V závere stretnutia si deti utvrdzujú poznatky v pracovných listoch, ktoré sú postavené nielen na vymaľovaní  a priraďovaní obrázkov, ale aj na rôznych cvičeniach na jemnú motoriku. Lekcie sú zamerané na témy príbuzné deťom, a to od farieb, čísel, členov rodiny, hračky, zvieratká, po časti tela, ale aj počasie, oblečenie, obľúbené jedlá, a iné. Na konci každej lekcie si deti zopakujú nové znalosti cez príbeh postavený na slovnej zásobe z danej lekcie. Hodiny ponúkajú široké spektrum podnetných a zábavných aktivít, aby išlo učenie s ľahkosťou a radosťou. Deti sú veľmi šikovné, pracovité, z novej aktivity majú radosť a ich záujem o angličtinu je výrazný, čím sa postupne ukazujú prvé výsledky.   


Vedie: Mgr. Ľubomíra Magurová, lektorka Aj 

 
 • Čo sme sa naučili v októbri
 • Čo sme sa naučili v novembri
 • Čo sme sa naučili v decembri
 • Čo sme sa naučili v januári
 • Čo sme sa naučili vo februári
 • Čo sme sa naučili v marci
 • Čo sme sa naučili v apríli
 • Colours song
 • Hello song
 • My family's here
 • Big red train
 • I'm ready to play
 • Good morning song
 • Touch your eyes song
 • The weather
 • Mr.Sun
 • Little Rabbit