• Trieda č. 1

  Veveričky

  Učiteľky:
  Anna Vasiľová
  Mgr. Jana Boháčová
 • Trieda č. 2

  Lienky


  Učiteľky:
  Jana Baníková
  Daniela Žoncová
 • Trieda č. 3

  Slniečka

  Učiteľky:
  Anna Tóthová
  Mgr. Eva Kudziová
  Mgr. Helena Vasiľová
 • Trieda č. 4

  Kačičky

  Učiteľky:
  Daniela Ferencová
  Bc. Alena Mlejová
 • Trieda č. 5

  Ježkovia


  Učiteľky:
  Mária Bindasová
  Mgr. Mária Miňová
 • Trieda č. 6

  Včielky

  Učiteľky:
  Darina Mičeková
  Lenka Hanudeľová
 • Trieda č. 7

  Stonožky

  Učiteľky:
  Terézia Krištanová
  Júlia Jenčková
 • Trieda č. 8

  Motýle

  Učiteľky:                  Dagmar Vrábelová             Lýdia Mičeková                     Mgr. Michaela Oravcová             

História materskej školy

Prevádzka v materskej škole začala jednou triedou (30 detí) v marci 1972. Riaditeľkou bola Margita Vojčiňaková. Po kolaudácii budovy toho istého roku boli v prevádzke 4 triedy a 2 oddelenia jaslí s počtom detí 160.

 • 1972/73 - pribudla 5. trieda MŠ v bytovke
 • 1974/75 - pribudla 6. trieda MŠ v bytovke s počtom detí 199 + 40 detí v jasliach
 • 1978/79 - zvýšený počet 2 tried v novovybudovanej prístavbe (počet detí vzrástol na 250 + 38 v detských jasliach
 • 1979/80 - 2 triedy v bytovke sa oddelili pod samostatné riaditeľstvo - riaditeľka Helene Kolpáková
 • 1980/81 - 6 tried + 2 oddelenia jaslí (200 + 40 detí)
 • 1982/83 - z funkcie riaditeľky odchádza Margita Vojčiňaková a funkciu preberá Helena Barnová
 • 1989/90 - po 1. slobodných voľbách nastáva zmena vo funkcii riaditeľky - do funkcie bola zvolená Mária Fuňaková
 • 1991/92 - ruší sa jedno oddelenie jaslí a zvyšuje sa počet tried na 7 (158 + 20 detí v detkých jasliach)
 • 1993/94 - kompletné zrušenie detských jaslí - počet tried v MŠ 8 - 220 detí
 • 2000/01 - odstúpenie riaditeľky Márie Fuňakovej, do funkcie riaditeľky MŠ bola poverená Eva Gogová
 • 2002/03 - vydávanie časopisu "Makovička" - 4 čísla do roka podľa ročných období
 • 28.10.2003 - časopis Makovička získal 2. miesto na celoslovenskej súťaži "Pro Slavis" v Žiline
 • 2008/2009 - Z funkcie riaditeľky MŠ  k 1. 3. 2009 odchádza Eva Gogová a na základe výberového je za riaditeľku menovaná Mgr. Helena Vasiľová.
 • 2009/2010 - Od polovice júna 2010 prebieha rozsiahla rekonštrukcia školy spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja "Rekonštrukcia a obnova pavilónov" v celkovej hodnote vyše 663 000 €. Od 02. 09. 2010 je prevádzka MŠ plne obnovená.
 • 2010/2011 - Na vlastnú žiadosť z funkcie zástupkyne MŠ odchádza Mária Lukáčová a menovaná je Mgr. Eva Kudziová
 • 2011/2012 -  Škola získala grant MŠ SR v projekte „Revitalizácia materských škôl 2012“ vo výške 3.061,00 €
 • 2013/2014 - Škola sa zapojila do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. V rámci projektu získala škola interaktívnu tabuľu s notebookom a farebnú tlačiareň.
 • 2015/2016 - Škola získala finančný dar vo výške 1000,00 € od Raiffeisen bank
 • 2017/2018-Mesto Vranov nad Topľou zrealizovalo opravu 3 sociálnych zariadení v dvoch pavilónoch materskej školy,kde celkovo preinvestovalo 9000 eur.