2% z dane


Milí rodičia a priatelia školy!
Aj v tomto roku môžte poukázať 2% podielu z vašich zaplatených daní a pomôcť tým našej MŠ. Ak ste sa rozhodli už vopred vám srdečne ďakujeme. Tlačivá sú v prílohe a nájdete ich i v časti „dôležité dokumenty“. Ešte raz veľké ĎAKUJEME!