Jarná makovička


2. mája 2023 sa deti z našej MŠ opäť stretli nastúpené na školskom dvore, pretože sa konala jarná Makovička. Po príhovore p. riaditeľky deťom, speve školskej hymny, športovom pozdrave a rozcvičke sa deti presunuli na stanovištia, kde plnili svoje výkonové štandardy. 3-4 ročné deti skákali ako žabky a zahrali s loptou v hrách ,,Na mačiatka“ a ,,Vlk a zajac“. 4-5 ročné deti preskakovali prekážky ako medveď a v hrách ,,Cik cak“ a ,,Rýchlejšia lopta“ si precvičili techniku podávania a uchopovania lopty. 5-6 ročné deti zvládali preskoky v hre ,,Prekážkový chodník“ a zdokonaľovali techniku behu a jemnú motoriku v hrách ,,Líščie chvosty“ a ,,Kvietočky“. Po zhodnotení hier, ich splnenia p. riaditeľkou a deťmi, speve hymny a pozdrave, boli deti opäť odmenené zdravou odmenou v podobe ovocia.