Na ľudovú nôtu


,,Na ľudovú nôtu“
Pretože bohatstvo ľudovej kultúry sa pomaly vytráca z nášho života, je veľmi potrebné už od malička vštepovať deťom úctu a lásku k ľudovým zvykom a tradíciám, oboznamovať ich s ľudovými piesňami, tancami. Preto sa 20.4.2022 v našej MŠ opäť uskutočnila celoškolská akcia s názvom ,,Na ľudovú nôtu“ – prehliadka spevu ľudovej piesne. Deti z jednotlivých tried vystúpili so svojou ľudovou piesňou s doprovodom učiteľov zo ZUŠ. Akciu spestrili aj pekné ľudové tance detí z triedy slniečok a spev naozajstných ľudových speváčok oblečených v kroji. Na záver boli všetci vystupujúci odmenení veľkým potleskom a zaslúženou odmenou.