Strašiak Rudo


Celý dvor sa ozýval spevom, hudbou a smiechom, nechýbal tanec a samozrejme dobrá nálada. Svojim programom nás navštívil Strašiak Rudo a my sme si s ním rady zaspievali a zatancovali.