OZNAM!

PREVÁDZKA V ČASE LETNÝCH PRÁZDNIN Riaditeľstvo MŠ Ulica 1. mája 1227 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že prevádzka MŠ bude v mesiaci

Rozlúčka s predškolákmi

…… Materská škola, milý dom, podaj mi rúčku na rozlúčku, lebo ja rastiem ako strom a po prázdninách prvák som

Malý zdravotník

Dňa 19. 6. 2024 sa 6 členná skupina predškolákov, z triedy motýlikov, zúčastnila olympiády pod názvom „Malý zdravotník“. Upevňovali si

Usmievanka deťom

V stredu, 5. júna deti z našej materskej školy opäť rozospievala naša známa Usmievanka. Deti si znova dobre spoločne zaspievali