Dopravná výchova s policajtom

Dňa 1.12 sa stretli deti z predškolských tried na spoločnej akcii, kde sa od „uja policajta“ dozvedeli veľmi zaujímavé veci

O dvanástich mesiačikoch

Dňa 24.11.2023 sa predškoláci z tried č.3, 6 a 8 zišli v slniečkovej triede, aby privítali školákov zo ZŠ Sídlisko II. Žiaci

Šarkaniáda v SŠI

14. novembra 2023 boli deti z triedy Kačičky pozvané na návštevu do Spojenej školy internátnej vo Vranove nad Topľou. Po

Ujo Ľubo – Snehulienka

Dňa 15. 11. 2023 navštívil našu MŠ, ujo Ľubo s hudobnou rozprávkou Snehulienka. Tak ako vždy, aj tentokrát zapojil do