Trieda č.5 ježkovia 2,5-3 ročné

Učiteľky:

Mgr. Mária Miňová
Mária Bindasová
Mgr. Mária Rácová


Baranová Alica
Begala Jakub
Borošová Bianka
Duňa Jakub
Gajdošová Diana
Holub Dominik
Chovancová Maisie
Klimkovská Kristína
Kopečková Ema

Korekáčová Alena
Krišo Tadeáš
Kvietok Šimon
Marcinov Juraj
Nahaj Peter
Petríková Elizabeth
Tóthová Sofia
Tribulová Sára