Trieda č.5 ježkovia 2,5-3 ročné

Učiteľky:

Mgr. Mária Miňová
Mária Bindasová
Mgr. Mária Rácová


Baran Filip
Baranová Alica
Begala Jakub
Borošová Bianka
Capková Veronika

Duňa Jakub
Gajdošová Diana
Chovancová Maisie
Klimkovská Kristína
Kopečková Ema

Korekáčová Alena
Krišo Tadeáš
Kvietok Šimon
Marcinov Juraj
Nahaj Peter

Rácová Dorota
Sopková Nella
Tóthová Sofia
Tribulová Sára