Trieda č.5 ježkovia 5-6 ročné

Učiteľky:

Mária Bindasová
Mgr. Mária Miňová


Bačik Adrián
Bérešová Diana
Borošová Emma
Butkovský Dárius
Džavoronok Matúš

Harvanová Juliana
Hrešková Zara
Karchňaková Nela
Karkošiaková Ema
Magura Mateo

Marčišinová Tamara
Miškovičová Katarína

Pužo Patrik
Radvanský Patrik
Šuflita Richard
Tóthová Liana
Trella Peter
Turcovská Tamia
Vojtek Samuel