Trieda č.4 kačičky

Učiteľky:

Bc. Alena Mlejová
Mgr. Emília Maščuková


Baštár Matúš
Danková Nikola
Dereninová Nina
Farbarová Tamara
Ferko Marcel
Goroľová Sabína
Jakubčák Damián
Karaba Alan

Kotľár Matej
Magačová Jasmine
Maľarová Timea
Miškovič Matúš
Miškovičová Sára
Palšáková Megan
Rybecká Dorotea
Škovierová Michaela
Vaľovčinová Nikola
Virostková Alžbeta