Trieda č.1 veveričky 4-5 ročné

Učiteľky:

Mgr. Jana Boháčová
Anna Vasiľová


Adamová Viktória
Bačíková Nela
Bartoš Timon

Davidová Ema Rút
Dzurko Šimon
Ferencová Timea
Gera David
Homzová Laura
Humenská Marína

Jenčko Peter

Kysel Sofia
Kotľárová Michaela
Labancová Mia
Miščichová Bibiana
Ondicová Esme Alexandra
Peržeľová Mia
Popaďák Matúš
Rudyová Anna
Tichá Natália