Trieda č.1 veveričky 3-4 ročné

Učiteľky:

Anna Vasiľová
Mgr. Jana Boháčová


Adamová Viktória
Bačíková Nela
Bartoš Timon
Dzurko Šimon
Ferencová Timea
Gera David
Homzová Laura
Humenská Marína

Jenčko Peter

Kysel Sofia
Miščichová Bibiana
Olšavová Viktória
Ondicová Esme Alexandra
Peržeľová Mia
Popaďák Matúš
Rudyová Anna
Tichá Natália