Trieda č.6 včielky 4-5 ročné

Učiteľky:

Lenka Hanudeľová
Lýdia Mičeková


Bartková Sofia
Činčerová Kristína
Drobňáková Tamina
Dudášová Dáša
Exenberger Filip

Ferko Bryan Marián
Ferková Jasmina
Hladeková Sabína
Ivančin Peter

Kitková Katarína

Lukáčová Katarína
Lenártová Anna
Mach Eliáš
Ocilková Ema
Ondušková Ela
Štec Samuel
Štecová Sofia
Titko Šimon
Truchan Tobias
Železkov Šimon