Trieda č.3 slniečka 4-5 ročné

Učiteľky:

Mgr. Helena Vasiľová
Mgr. Eva Kudziová
Anna Tóthová


Baran Michal
Čižmárik Lukáš
Dzurko Adam

Gordan Sabína
Halasová Natália
Jakubová Mária
Krištan Ján
Kertisová Iveta
Kozlovský Šimon
Lešková Alžbeta

Macurová Karolína
Madurová Olívia
Maľudyová Nela
Ščepaník Leo
Štempáková Zoja
Štovková Tamara

Tabaka Martin
Temery Hanna
Travani Marco

Urban Hugo