Trieda č.3 slniečka 5-6 ročné

Učiteľky:

Mgr. Helena Vasiľová
Mgr. Eva Kudziová
Anna Tóthová


Baran Michal
Čižmárik Lukáš
Dzurko Adam

Gordan Sabína
Halasová Natália
Jakubová Mária
Kertisová Iveta
Kozlovský Šimon

Krištan Ján
Lešková Alžbeta

Madurová Olívia
Maľudyová Nela
Ščepanik Leo
Štempáková Zoja
Štovková Tamara

Tabaka Martin
Temery Hanna
Travani Marco

Urban Hugo