Rodičovské združenie


Zloženie výboru Rodičovského združenia
pri MŠ  Ulica 1. mája 1227,
vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2020/2021

Výbor Rodičovského združenia má 7 členov zástupcov z každej triedy.

Predseda:

Mgr. Mária Drábiková

Podpredseda: 

Adriana Mačejovská

Pokladník:

Anna Mattová

Členovia:


Sekerová Mária
Radvanská Jana
Tomášová Mária
PaedDr. Bezeková