Jesenná Makovička

„Jeseň fúka do klobúka, nebudeme sedieť dnuká“- povedali sme si dnes
(22.10.2020) v našej MŠ, a pustili sa do plnenia športových aktivít z projektu
„Makovička športuje“. Napriek neľahkej situácií kvôli pandémií chýbal spoločný nástup všetkých tried, ako je to u nás zvykom, ale ani napriek tomu nám to neubralo na dobrej nálade a chuti si zašportovať. Deti z jednotlivých tried s radosťou zdolali pripravené stanovištia, kde ich na záver čakala zdravá odmena. Tento jesenný deň plný slniečka sme si navzájom užili, čo môžete vidieť aj na usmiatych tvárach vašich detičiek.

The gallery was not found!