O nás

Materská škola, Ul. 1. mája 1227 vo Vranove nad Topľou je osemtriedna a poskytuje celodennú výchovnú  starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov, deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky a deťom s dodatočným odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Nachádza sa v širšom centre mesta – na sídlisku.

Zriaďovateľom MŠ je mesto Vranov nad Topľou.

Počet pedagogických zamestnancov: 17
Počet ostatných  zamestnancov: 3 + 5 + 1
Počet detí k 15.09.2020: 158

Materská škola je v prevádzke od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Hymna školy: