Dištančné vzdelávanie predškolákov

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb

Výkonový štandard : Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov -stoj, drep, kľak, sed, ľah,
Výchovno- vzdelávací cieľ: Vykonať polohy podľa vzoru dieťaťa alebo dospelého bez slovných pokynov v hre ,,Na zrkadlo“
Vzdelávacia oblasť: Matematika
Výkonový štandard: Vytvorí podľa daného vzoru, pravidla jednoduchú postupnosť predmetov
Výchovno- vzdelávací cieľ :Nakresliť podľa daného vzoru, pravidla jednoduchú postupnosť obrázkov v pracovnom zošite MATEMATIKA PREDŠKOLÁKA str. 17   ,,Sudoku“
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Výkonový štandard: Rozhodne, či sa dve slová rýmujú
Výchovno- vzdelávací cieľ: Rozhodnúť, ktoré  slová sa v hádankách rýmujú, ,Hádanky o karnevale“

Na sebe má dlhé šaty tancom si dnes chvíle kráti
na hlávke má korunku chyť ju nežne za ruku
Kocúra na chrbte nosí o pomoc vždy čary pros
z medovníkov celý dom postavila pod lesom
Červenú má čiapku rada cestičku vždy správne
hľadáš každým sa dá do reči to aj vlka presvedčí
Občas chodí po rukách z ničoho vraj nemá strach
červený má veľký nos zábavy vždy robí dosť
Nebojí sa ani draka princezné na úsmev láka
Snehulienke poslal bozk trpaslíkom pre radosť