• Trieda č. 1

  Veveričky

  Učiteľky:
  Anna Vasiľová
  Mgr. Jana Boháčová
 • Trieda č. 2

  Lienky


  Učiteľky:
  Jana Baníková
  Daniela Žoncová
 • Trieda č. 3

  Slniečka

  Učiteľky:
  Anna Tóthová
  Mgr. Eva Kudziová
  Mgr. Helena Vasiľová
 • Trieda č. 4

  Kačičky

  Učiteľky:
  Daniela Ferencová
  Bc. Alena Mlejová
 • Trieda č. 5

  Ježkovia


  Učiteľky:
  Mária Bindasová
  Mgr. Mária Miňová
 • Trieda č. 6

  Včielky

  Učiteľky:
  Darina Mičeková
  Lenka Hanudeľová
 • Trieda č. 7

  Stonožky

  Učiteľky:
  Terézia Krištanová
  Júlia Jenčková
 • Trieda č. 8

  Motýle

  Učiteľky:                  Dagmar Vrábelová             Lýdia Mičeková                     Mgr. Michaela Oravcová             

Pedagogickí zamestnanciUčiteľky:

Jana Baníková
Mária Bindasová
Mgr. Jana Boháčová
Daniela Ferencová
Lenka Hanudeľová
Júlia Jenčková
Terézia Krištanová
Mgr. Eva Kudziová
Darina Mičeková

Lýdia Mičeková
Mgr. Mária Miňová
Bc. A. Mlejová
Mgr. Michaela Oravcová
Anna Tóthová
Anna Vasiľová
Mgr. Helena Vasiľová
 Dagmar Vrábelová
  Daniela Žoncová