• Trieda č. 1

  Veveričky

  Učiteľky:
  Anna Vasiľová
  Mgr. Jana Boháčová
 • Trieda č. 2

  Lienky


  Učiteľky:
  Jana Baníková
  Daniela Žoncová
 • Trieda č. 3

  Slniečka

  Učiteľky:
  Anna Tóthová
  Mgr. Eva Kudziová
  Mgr. Helena Vasiľová
 • Trieda č. 4

  Kačičky

  Učiteľky:
  Daniela Ferencová
  Bc. Alena Mlejová
 • Trieda č. 5

  Ježkovia


  Učiteľky:
  Mária Bindasová
  Mgr. Mária Miňová
 • Trieda č. 6

  Včielky

  Učiteľky:
  Darina Mičeková
  Lenka Hanudeľová
 • Trieda č. 7

  Stonožky

  Učiteľky:
  Terézia Krištanová
  Júlia Jenčková
 • Trieda č. 8

  Motýle

  Učiteľky:                  Dagmar Vrábelová             Lýdia Mičeková                     Mgr. Michaela Oravcová             

Rodičovské združenie


Zloženie výboru Rodičovského združenia
pri MŠ  Ulica 1. mája 1227,
vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2018/2019

Výbor Rodičovského združenia má 8 členov zástupcov z každej triedy.

Predseda:
Mgr. Zuzana Sotáková (trieda č. 2- lienky)
Podpredseda:
Mária Kaščáková( trieda č.6-včielky)
Pokladník:
Anna Mattová (trieda č. 8- motýliky)

Členovia:
Mačejovská Adriana (trieda č. 1 - veveričky)
Sekerová Mária( trieda č.3- slniečka)
Klaudia Grominová (trieda č.4- kačičky)
Mgr. Anna Bertová Timková (trieda č. 7 - stonožky)
Mgr. Alena Tiňová (trieda č. 5 - ježkovia)