O nás

Materská škola je osemtriedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie   deťom od troch do šiestich rokov a deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania. Nachádza sa v širšom centre mesta – na sídlisku.

Zriaďovateľom MŠ je mesto Vranov nad Topľou.

Počet pedagogických zamestnancov: 17
Počet ostatných  zamestnancov: 3 + 5 + 1
Počet detí k 15.09.2021: 156

Materská škola je v prevádzke od 6.30 hod. do 16.30 hod.