• Trieda č. 1

  Veveričky

  Učiteľky:
  Anna Vasiľová
  Mgr. Jana Boháčová
 • Trieda č. 2

  Lienky


  Učiteľky:
  Jana Baníková
  Daniela Žoncová
 • Trieda č. 3

  Slniečka

  Učiteľky:
  Anna Tóthová
  Mgr. Eva Kudziová
  Mgr. Helena Vasiľová
 • Trieda č. 4

  Kačičky

  Učiteľky:
  Daniela Ferencová
  Bc. Alena Mlejová
 • Trieda č. 5

  Ježkovia


  Učiteľky:
  Mária Bindasová
  Mgr. Mária Miňová
 • Trieda č. 6

  Včielky

  Učiteľky:
  Darina Mičeková
  Lenka Hanudeľová
 • Trieda č. 7

  Stonožky

  Učiteľky:
  Terézia Krištanová
  Júlia Jenčková
 • Trieda č. 8

  Motýle

  Učiteľky:                  Dagmar Vrábelová             Lýdia Mičeková                     Mgr. Michaela Oravcová             

O nás

Materská škola, Ul. 1. mája 1227 vo Vranove nad Topľou je osemtriedna a poskytuje celodennú výchovnú  starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov, deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky a deťom s dodatočným odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Nachádza sa v širšom centre mesta - na sídlisku.

Zriaďovateľom MŠ je mesto Vranov nad Topľou.

Počet pedagogických zamestnancov: 18
Počet ostatných  zamestnancov: 3 + 5 + 1
Počet detí k 15.09.2018: 173

Materská škola je v prevádzke od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Hymna školy:

Materská škola Sídlisko II